מי הבוס? מספרים אמיתיים !

חלק א'

8,760 ?

מספרים אמיתיים
מספרים אמיתיים…

4.5     ?

570,000  ?

50,000 ?

40,000 ?

50% ?

להמשיך לקרוא מי הבוס? מספרים אמיתיים !