תְּחוּשַׁת בֶּטֶן ?

האם לבצע את העסקה ?

מה תחושת הבטן שלי?

תחושת הבטן
תחושת בטן

איך ניתן לקבל את ההחלטה הנכונה?

התייעצתי עם חברים,

לכל אחד יש דעה אחרת.

בסוף ההחלטה היא שלי בלבד !

חייב לפעול בהתאם לניסיון ולידע הנצבר,

ללמוד את הפרטים,

לדייק.

לחשב את האפשרויות:

אם אפעל כך אז….

ואם אפעל אחרת אז……

ואם לא אעשה כלום אז……

ומה המשמעות של תחושת הבטן?

פרופ' יורם יובל:

פרופ' יורם יובל
פרופ' יורם יובל

להמשיך לקרוא תְּחוּשַׁת בֶּטֶן ?